ارتباط با ما

شعبه مرکزی : مشهد ، فرامرز عباسی ، مجتمع بازارگاه ، واحد ۱۰

تلفن تماس : ۳۶۰۹۴۳۶۳-۰۵۱| ۳۶۰۶۲۵۴۰-۰۵۱| ۳۶۰۶۲۵۳۴-۰۵۱| ۳۶۰۸۵۹۰۰-۰۵۱| ۳۶۰۸۳۹۹۶-۰۵۱| ۳۶۰۶۸۵۲۵-۰۵۱| ۳۶۰۷۲۲۵۲-۰۵۱| ۳۶۰۹۴۳۷۳-۰۵۱

نمابر : ۳۶۰۷۲۲۰۲-۰۵۱

خط مستقیم مدیر عامل : ۳۶۰۶۸۳۷۵-۰۵۱

شعبه یک : تایباد ، کاریز ، بلوار امام رضا ، نبش کوچه بهار

تلفن تماس : ۰۹۱۵۸۵۰۴۱۵۱| ۰۹۳۹۵۲۸۰۳۳۵

شعبه دو : تربت جام ، بعد از میدان فرمانداری ، جنب مصالح فروشی گچپزان ، بیمه آسیا

تلفن تماس : ۵۲۵۴۶۹۶۴-۰۵۲