بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجا است که در کشورهای توسعه یافته ،‌تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که تحت پوشش بیمه های آتش سوزی نباشد. دربیمه آتش سوزی ،اموال و دارایی های مختلف ، در برابر خطرات آتش سوزی ، انفجار ،‌صاعقه و همچنین خطرهای جانبی ، ‌تحت پوشش قرار گیرند.

6-<strong>بیمه آتش سوزی</strong>

خطرات تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی :

الف ) خطرهای اصلی :
- آتش سوزی
- انفجار
- صاعقه
ب ) خطرهای تبعی ( اضافی ) :
- سیل وطغیان آب دریاها و رودخانه ها
- زلزله و آتشفشان
- طوفان ، تندباد و گردباد
- سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا قطعات آنها
- ترکیدگی لوله های آب
- ضایعات ناشی از برف و باران
- سرقت
- شکست شیشه
- نشت ،‌ریزش و رانش
- برخورد اجسام خارجی
- ریزش و فروکش دهانه چاه
- انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
- شورش ، بلوا، اغتشاش و آشوب
- خودسوزی ( ‌تفاله خشک )
- هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه

شرکت بیمه آسیا اقدام به ارائه انواع بیمه های آتش سوزی در قالب ذیل نموده است :

- بیمه نامه آتش سوزی صنعتی (‌مختص انواع فعالیت های صنعتی )
- بیمه نامه آتش سوزی غیر صنعتی ( تجاری )
- بیمه نامه آتش سوزی انبارهای نگهداری کالا ( عمومی و اختصاصی )
- انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی
- بیمه نامه بلند مدت آتش سوزی منازل مسکونی
- بیمه نامه مرهونات بانکی