بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی یکی از رشته های جدید در بازار جهانی است. این بیمه با توجه به کاربردهای گوناگون آن از تنوع نسبتا زیادی برخوردار است ،‌در اینجا شما را با انواع پوشش های این رشته آشنا می کنیم :

50-بیمه-مهندسی

انواع بیمه مهندسی

۱- بیمه تمام خطر پیمانکاران ( CAR )
۲- بیمه تمام خطر نصب ( EAR )
۳- بیمه سازه های تکمیل شده ( CECR )
۴- بیمه شکست ماشین آلات ( MB )
۵- بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری ( CPM )
۶- بیمه فساد کالا در انبار سردخانه (‌DOS )
۷- بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات ( MLOP )
۸- بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان
۹- بیمه تجهیزات الکترونیکی ( EE )
۱۰- بیمه های انر‍ژی
۱۱- بیمه کشتی
۱۲- بیمه هواپیما
۱۳- بیمه اسب های مسابقه
۱۴- بیمه پول در صندوق و پول در راه
۱۵- بیمه اعتباری گروهی