بیمه های عمر وحوادث

حادثه خبر نمی کند، این جمله را بارها شنیده ایم ،‌اما در واقع چقدر باورش داریم ؟! آیا گمان می بریم حادثه در کمین همسایه ماست و ما همواره در حاشیه امنیت قرار داریم ؟! سالیانه ده ها هزار نفر در کشور،‌جان خود را در اثر حوادث گوناگون از دست داده و یا دچار نقص عضو و از کار افتادگی می شوند.
بیمه آسیا در این راستا و در جهت ایجاد آرامش و امنیت خاطر در جامعه چاره این دغدغه و نگرانی را با تامین انواع بیمه های عمر و حوادث اندیشیده است.

66-بیمه-های-عمر-و-حوادث

برخی از مزایای در نظر گرفته شده در این پوشش های بیمه ای ،‌شامل موارد ذیل می باشد:

- حق بیمه بسیار نازل به طوری که هر شخص با هر توان مالی قادر به خرید آن می باشد.
- پوشش ۲۴ ساعته در هر نقطه از دنیا
- معافیت مالیاتی غرامت
- تعیین استفاده کنندگان (و در صد سهم هر یک) از سرمایه بیمه ،‌توسط شخص بیمه شده

45-بیمه-های-عمر-و-حوادث

بیمه های حوادث

حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی دائم و یا فوت بیمه شده گردد.
در صورت اخذ بیمه نامه حوادث می توان پوششهای تبعی ذیل را نیز ضمیمه قرارداد نمود:
- پوشش حوادث خانواده : افراد خانواده بیمه شده اصلی شامل همسرو هر یک از فرزندان نیز می توانند تحت پوشش بیمه حوادث قرار گیرند.
- پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه : با اخذ این پوشش از جانب بیمه شده ،‌شرکت بیمه متعهد به پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده خواهد بود.
- پوشش غرامت روزانه : عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده ،‌به علت تحقق خطر موضوع بیمه ، به صورت روزانه به وی پرداخت می گردد.
- پوشش خطرات اضافی : علاوهبر خطرات عمومی که به آن اشاره شد، افرادی که در معرض حوادث خاص از قبیل سوانح ورزشی ، هدایت موتورسیکلت ،‌اعتصاب و بلوا و... قرار دارند با اخذ پوشش فوق تحت پوشش خطرات اضافی نیز قرار می گیرند.

بیمه های عمر

الف ) بیمه های عمر زمانی ساده :

شرکت بیمه متعهد می گردد تا در صورت تحقق خطر موضوع بیمه ،‌که همانا فوت بیمه شده به هر علت (اعم از بیماری و یا حادثه ) می باشد، سرمایه قرار داد را در وجه استفاده کننده (گان) پرداخت نماید. این پوشش بیمه ای به صورت یکساله و یا بلند مدت قابل ارائه می باشد.

ب ) بیمه های عمر زمانی با سرمایه نزولی ( مانده بدهکار) :

در این نوع بیمه هر گاه وام گیرنده ( بیمه شده ) در طول مدت پرداخت وام فوت نماید شرکت بیمه متعهد می گردد مابقی بدهی ایشان را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام ،‌یکجا در موسسه وام دهنده پرداخت نماید.

نحوه ارائه بیمه های عمر وحوادث :

الف ) به صورت انفرادی : در این روش هر یک از متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب و نمایندگی ها ی شرکت بیمه در سراسر کشور ،‌نسبت به خرید این پوشش بیمه ای اقدام نمایند.
ب ) به صورت گروهی : در این روش کارکنان تمامی نهادهای دولتی و خصوصی ،‌دانشگاهها و مراکز آموزشی ، کارخانجات ،‌شرکت ها ،‌بیمارستان ها و.... از طریق کارفرمایان خویش از این پوشش های بیمه ای بهره مند می گردند.
در قالب پوشش بیمه های حوادث گروهی ،‌انواع بیمه نا مه های ذیل را با پوشش خطرات اصلی شامل فوت ، نقص عضو دائم جزئی و کلی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با در نظر گرفتن تخفیف های ویژه ارائه می نماید:
- بیمه حوادث گروهی دانش آموزان و دانشجویان
- بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی (سیاحتی زیارتی )
- بیمه حوادث گروهی مهدهای کودک
- بیمه حوادث گروهی صاحبان حساب های بانکی
- بیمه حوادث گروهی ایام ماموریت کارکنان
وسایر انواع پوشش های مورد نیاز حوادث به صورت گروهی