۴۵۹

عقد قرارداد بیمه آتش سوزی برج سلمان

عقد قرارداد بیمه آتش سوزی برج سلمان

شرکت پوششگر شرق در سال جاری ، در راستای توسعه بیمه و اهداف بیمه ای خود، موفق شد تا با ارائه شرایطی متناسب نیاز بیمه گذار، ضمن عقد قرارداد بیمه آتش سوزی برج سلمان به مدیریت آقای مهندس بمانی نائینی ارائه خدمات بنماید.

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب