۴۷۷

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق اردیبهشت سال ۱۳۹۸

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق اردیبهشت سال ۱۳۹۸

شرکت بیمه پوششگر شرق نماینده رسمی بیمه آسیا به صورت ماهانه اقدام به نمایش گزارش پرتفوی خود مینماید و این گزارش را برای مشاهده عموم بر روی سایت پوششگر شرق قرار میدهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ، پرتفوی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد.

2-پرتفوی-اردیبهشت-1398-شرکت-ششگر-شرق
شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب