۴۵۱

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷

شرکت بیمه پوششگر شرق نماینده رسمی بیمه آسیا به صورت ماهانه اقدام به نمایش گزارش پرتفوی خود در ان ماه مینماید و این گزارش را برای مشاهده عموم بر روی سایت خود قرار میدهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پرتفوی کلی سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل میباشد.

75-پرتفوی-سال-90-تا-97-شرکت-پوششگر-شرق
شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب