۴۵۴

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق خرداد ماه سال ۱۳۹۸

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق خرداد ماه سال ۱۳۹۸

شرکت بیمه پوششگر شرق نماینده رسمی بیمه آسیا به صورت ماهانه اقدام به نمایش گزارش پرتفوی خود مینماید و این گزارش را برای مشاهده عموم بر روی سایت پوششگر شرق قرار میدهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ، پرتفوی خردادماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد.

60-67-پرتفوی خرداد 98
شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب