۳۶۷

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق فروردین سال ۱۳۹۸

گزارش پرتفوی شرکت بیمه پوششگر شرق فروردین سال ۱۳۹۸

شرکت بیمه پوششگر شرق نماینده رسمی بیمه آسیا به صورت ماهانه اقدام به نمایش گزارش پرتفوی خود مینماید و این گزارش را برای مشاهده عموم بر روی سایت پوششگر شرق قرار میدهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ، پرتفوی فرورین ماه سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل میباشد.

91-پرتفوی-فروردین-1398-شرکت-پوششگر-شرق
شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب ثبت نمایید
نظرات سایر کاربران در مورد این مطلب